Werkzaamheden

Beryl verzorgt de administratie en moet één keer per jaar tegenover de betrokkene rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter. De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer-rekening op naam van de rechthebbende.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed. Bewindvoering wordt niet in een register bijgehouden.