Beryl Bewindvoeringen

Bewindvoering | Aanmelden & kosten

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden, zoals het aanvragen van de bewindvoering bij de rechtbank en de kosten voor de werkzaamheden van de bewindvoerder. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

In geval van een laag inkomen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Beryl kan helpen bij het doen van deze aanvraag.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Beryl via telefoonnummer 06 – 42372598.