Beryl Bewindvoeringen

Mentorschap | Informatie

Sommige mensen hebben moeite met het maken van keuzes of het nemen van initiatieven. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook om het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. In dat geval kan een mentor uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor altijd proberen de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met bewindvoering. Dan zijn bewindvoerder en mentor vaak dezelfde persoon. Het verschil tussen mentorschap en bewindvoering is dat mentorschap meer op persoonlijke zaken is gericht, terwijl bewindvoering meer om financiƫle zaken gaat.

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Beryl kan helpen bij het doen van de aanvraag en kan de rol van mentor voor u vervullen.

Met mijn achtergrond als orthopedagoog ben ik zeer goed in staat om mee te kijken en mee te denken bij uw zorginhoudelijke vragen en keuzes.