Beryl Bewindvoeringen

Mentorschap | Aanmelden & kosten

Aan mentorschap zijn kosten verbonden, zoals het aanvragen van het mentorschap bij de rechtbank en de kosten om de onkosten van de mentor te dekken. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

In geval van een laag inkomen is het mogelijk een beroep te doen op een bijdrage vanuit de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Beryl kan helpen bij het doen van deze aanvraag.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Beryl via telefoonnummer 06 – 42372598.